Konsekvensene og løsningen på betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning betyr at banker og andre kredittytere ikke vil ha deg som kunde. Anmerkningene er det sterkeste signalet om at du er ikke kredittverdig. Skal du ha et normalt forhold til banker og kredittytere, må du ordne opp.

Anmerkninger er ekle greier

Det er ikke bare lån og kreditter du vil bli avskåret fra om du har betalingsanmerkninger. De fleste som selger varer på avbetaling, eller yter en eller annen form for kreditt, vil gi deg avslag, eller nekte deg tjenestene deres.

Regjeringen.no: Dine rettigheter i gjeldsinformasjonsloven.

For eksempel kan en strømleverandør komme til å kreve forskuddsbetaling. Et mobiltelefonselskap kan nekte deg abonnement, og be deg bruke dyre kontantkort i stedet. Du vil neppe få kjøpe ny vaskemaskin hos El-kjøp på avbetaling.

Inkasso betyr ikke automatisk betalingsanmerkning

Det er stor forskjell på en inkassosak og en betalingsanmerkning. Når et krav går til inkasso, har du fortsatt gode muligheter til å unngå anmerkningen. Det er først etter at inkassoselskapet eller kreditor iverksetter såkalt rettslig inndrivelse, at anmerkningen kan registreres. Og, du har hele 30 dager på deg fra varselet om rettslig pågang blir sendt.

Er du i denne situasjonen, bør du umiddelbart ta kontakt med den som krever inn betalingen. Deretter bør du gjøre alt du kan for å få gjelden oppgjort, og dermed unngå både anmerkningen og ytterligere kostnader.

Den slettes når du betaler

Så snart den underliggende gjelden er betalt, inklusive eventuell merkostnader som følge av rettslig inndrivning, skal en betalingsanmerkning slettes. Dette gjelder for hvert forhold, og for hver anmerkning, dersom du har pådratt deg flere av de.

Det er kreditor, eller kreditors inkassoselskap, som plikter å påse at slettingen blir utført. Merk deg at her kan det skje feil, eller det kan ta tid på grunn av sendrektighet eller forglemmelser. Dersom du ikke mottar bekreftelse på at slettingen er utført, kan du selv henvende deg til kreditor, inkassoselskapet, eller kredittopplysningsbyråene for å få fortgang i prosessen.

Foreldes etter 4 år

Riktignok skal en betalingsanmerkning slettes automatisk etter at den har stått i 4 år, men dette har normalt ingen praktisk betydning. Dersom kreditor fortsatt er interessert i å få oppgjør, kan de fornye kravet enkelt. Dermed registreres en ny anmerkning, og du er like langt. Så lenge kreditor vil ha pengene sine, slipper du ikke unna betalingsansvaret.

Se opp for feil anmerkninger!

I sjeldne tilfeller hender det at folk blir feilaktig registrerte med betalingsanmerkninger. I tillegg til slums, forglemmelser og tabber fra inkassoselskapene og kredittopplysningsbyråenes side, kan en slik registrering skyldes ID-tyveri.  

Dessverre vil også en feilaktig registrering føre til avslag på søknader om lån og kreditter. Derfor bør du vurdere å sjekke selv på forhånd, før du søker om lån, eller vil kjøpe noe som inneholder et kredittelement (for eksempel kjøp på avbetaling).

Sjekk selv hos kredittopplysningsbyråene

Du kan enkelt sjekke selv om du har en betalingsanmerkning. Det gjør du hos de såkalte kredittopplysningsbyråene. For privatpersoner er det Experian og Bisnode som er aktuelle.

Det koster ingenting å få oppgitt hvilke opplysninger byråene har registrert i ditt navn, men vil du ha kredittscoren i samme slengen, må du betale rundt 50 kroner.